Phông chữ Việt

Phông chữ Việt

Dưới đây là các phông chữ Việt do chúng tôi thiết kế và Việt hóa theo mã Unicode, quý vị và các bạn có thể download miễn phí về sử dụng cho những mục đích cá nhân mà không phải trả một khoản phí nào. Các phông chữ được thiết kế gõ tiếng Việt với bất kỳ kiểu gõ nào: Telex, VN hoặc VIQR đều được cả, chỉ cần bạn chọn đúng mã tiếng Việt Unicode là hiển thị chính xác, trong thiết kế cũng như trong in ấn.

MỘT SỐ THỎA THUẬN

Chủ trương của HUNGLAN DESIGN là miễn phí, nhưng thể theo yêu cầu của một số người sử dụng khi làm việc cho các Công ty Quảng cáo trong nước cũng như nước ngoài, muốn hợp thức hóa quyền sử dụng phông chữ do chúng tôi thiết kế cho mục đích thương mại, như in ấn brochure quảng cáo, chế bản in sách, quảng cáo trên sách báo, nói chung là thiết kế quảng cáo có nhận phí, thì quý vị cần phải trả một khoản phí cho HungLan Design để nhận Giấy Bản quyền sử dụng phông chữ. Giấy Bản quyền này được dùng cho tất cả các phông chữ của chúng tôi hiện có và cả trong tương lai.
Mức phí bản quyền được quy định như sau:
– Cấp cho cá nhân người thiết kế: 100.000 VND/người (ở nước ngoài: 10 USD/người)
– Cấp cho Công ty hay Xí nghiệp: 500.000 VND/đơn vị (ở nước ngoài: 50 USD/đơn vị)
Nếu ở trong nước, quý vị có thể thanh toán bằng tiền mặt gởi qua đường Bưu điện hoặc chuyển khoản vào Ngân hàng theo địa chỉ chúng tôi ghi rõ trên Trang chủ.
Nếu ở nước ngoài, quý vị có thể gởi trực tiếp vào tài khoản hunglandesign@gmail.com của chúng tôi trên Paypal.
Sau khi nhận được xác nhận của Paypal, chúng tôi sẽ gởi Giấy Bản quyền sử dụng phông chữ đến địa chỉ E-mail của quý vị. Xin chân thành cám ơn.

LICENSE AGREEMENTS

We intended to let the HUNGLAN DESIGN fonts to be free. But in some cases, some users want to use these fonts for commercial in Advertising companies. They want to regularize the right to use the fonts created by us for commercial purposes such as: Brochure, book publishing, Advertisement, etc… in general for fee advertisement. So that you have to pay a fee for HUNGLAN DESIGN to get the Copyright to using fonts. This Copyright allows to use all fonts of us in present and future.
The prices are fixed as follow:
– For personal users: 100.000 VND/person (10USD/person in other countries)
– For Company: 500.000 VND/company (50USD/company in other countries)
You can have payment by Paypal account: hunglandesign@gmail.com to us. After receiving your Paypal confirmation, we will send the Copyright using fonts to your emails.
If you have any questions, please send by email to us.

Thank you.

FREE DOWNLOAD HUNGLAN FONTS:

1 HL-Bistecca Download
2 HL-Brush1 Download
3 HL-Cartoon Download
4 HL-Comic1 Download
5 HL-Comic2 Download
6 HL-Comic3 Download
7 HL-Comic4 Download
8 HL-Comic5 Download
9 HL-Comic6 Download
10 HL-Comic7 Download
11 HL-Comic8 Download
12 HL-Comic9 Download
13 HL-Comicboom Download
14 HL-Danhmay1 Download
15 HL-Deneane Download
16 HL-Diudang Download
17 HL-Diudang2 Download
18 HL-Dragon Download
19 HL-Glamour Download
20 HL-Gooddp Download
21 HL-Heleno Download
22 HL-Japan Download
23 HL-Latre Download
24 HL-Lyric1 Download
25 HL-Lyric2 Download
26 HL-Lyric3 Download
27 HL-Myheart Download
28 HL-Netco1 Download
29 HL-Netdam Download
30 HL-Newscript1 Download
31 HL-Newscript2 Download
32 HL-Newscript3 Download
33 HL-Newscript4 Download
34 HL-Newscript5 Download
35 HL-Newscript6 Download
36 HL-Newscript7 Download
37 HL-Noteworthy Download
38 HL-Ongdo Download
39 HL-Serif1 Download
40 HL-Serif2 Download
41 HL-Stone Download
42 HL-Thanhcao Download
43 HL-Waterbrush Download
44 HL-Thuphap1 Download
45 HL-Thuphap2 Download
46 HL-Thuphap5b Download
47 HL-Thuphap8 Download
48 HL-Tuade1 Download
49 HL-Tuade2Gothic Download
50 HL-Tuoitre Download
51 HL-Unitimes Download
52 HL-Viettay1 Download
53 HL-Viettay2 Download
54 HL-Viettay3 Download
55 HL-Viettay4 Download
56 HL-Viettay5 Download
57 HL-Viettay6 Download
58 HL-Viettay7 Download
59 HL-Viettay8 Download
60 HL-Viettay9 Download
61 HL-Viettay10 Download
62 HL-Viettay11 Download
63 HL-Viettay12 Download
64 HL-Viettay13 Download
65 HL-Viettay14 Download
66 HL-Viettay15 Download
67 HL-Viettay16 Download
68 HL-Viettay17 Download
69 HL-Viettay18 Download
70 HL-Viettay19 Download
71 HL-Viettay20 Download
72 HL-Viettay21 Download
73 HL-Viettay22 Download
74 HL-Viettay23 Download
75 HL-Viettay24 Download
76 HL-Viettay26 Download
77 HL-Yatalan Download
78 HL-Zanaunicode Download
79 HL-Comicon Download
80 HL-Cubic Download
81 HL-Doctor Download
82 HL-Galant Download
83 HL-Kythuat Download
84 HL-Netbutlong Download
85 HL-Netchuan Download
86 HL-Netmuc Download
87 HL-Pen Download
88 HL-Poetry Download
89 HL-Round Download
90 HL-Thin Download
91 HL-Tuade7 Download
92 HL-Tuade8 Download
93 HL-Tuade9 Download
94 HL-Tuade10 Download
95 HL-Viettay27 Download
96 HL-Lyric4 Download
97 HL-Tuade4 Download
98 HL-Brush2 Download
99 HL-Fantasy1 Download
100 HL-Viettay28 Download
101 HL-Straight Download
102 HL-Dongian Download
103 HL-Netviet1 Download
104 HL-Netviet2 Download
105 HL-Netviet3 Download
106 HL-Comicfan Download
107 HL-Hoamy Download
108 HL-Viettay29 Download
109 HL-Impact Download
110 HL-Chubacsi Download
111 HL-Chanphuong Download
112 HL-Netmuc2 Download
113 HL-Netmuc3 Download
114 HL-Jumping Download
115 HL-Bútsắt Download
116 HL-Serif Download
117 HL-SerifLight Download
118 HL-Noel Download
119 HL-SerifRound Download
120 HL-Thangthan Download
121 HL-Netviet5 Download
122 HL-Baodung Download
123 HL-Gocnhon45 Download
124 HL-Tieude1 Download
125 HL-ImpRound Download
126 HL-ImpactSerif Download
127 HL-Tieude3 Download
128 HL-Comic3b Download
129 HL-Cartoon1Uni Download
130 HL-Lehuuha Download
131 HL-Tuade6Uni Download
132 HL-Tuade11Uni Download

Nếu các bạn cần giấy chứng nhận bản quyền cho mục đích thương mại, sau khi nhận phí, HungLan Design chúng tôi sẽ cấp cho các bạn giấy chứng nhận theo mẫu dưới đây để sử dụng khi đối tác yêu cầu bản quyền phông chữ, còn nếu không, các bạn vẫn cứ sử dụng miễn phí cho mục đích cá nhân mà chẳng hề vướng bận gì cả, vì mục đích của chúng tôi là miễn phí mà.

Mỗi lần có thêm phông chữ mới thiết kế, chúng tôi sẽ cập nhật ngay trên trang này để quý vị và các bạn có thể dễ dàng download về sử dụng miễn phí. Nếu muốn đặt chúng tôi thiết kế hoặc Việt hóa phông chữ riêng biệt có bản quyền cho công ty của mình, quý vị và các bạn có thể click vào đây để biết thêm chi tiết. Cám ơn quý vị và các bạn đã ghé thăm.

Quý vị cũng có thể click vào đây đến trang của Paypal để ủng hộ Tác giả vào email hunglandesign@gmail.com. Xin cám ơn.
You can click here to donate author to hunglandesign@gmail.com. Thank you.