Alleluia

Alleluia
THẮC MẮC VỀ CÁC LỜI ALLELUIA TUNG HÔ TIN MỪNG KHÁC NHAU CHO CÙNG MỘT NGÀY LỄ
Anh chị em phụ trách ca đoàn có khi bối rối khi thấy lời Alleluia Tung Hô Tin Mừng ở Sách Bài Đọc này khác với ở Sách Bài Đọc kia cho cùng một ngày Lễ. Chẳng hạn, trong ngày Chúa Nhật 16 mùa Thường Niên ở tuần trước (18-7-2021), qua màn ảnh trực tuyến, câu Alleluia “Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống” của Sách Bài Đọc 1970 được hát hay đọc trong Thánh Lễ của nhiều giáo phận (như Hải Phòng, Hưng Hóa, Qui Nhơn, Ban Mê Thuột, Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa, Long Xuyên, Cần Thơ, Đà Lạt, Phú Cường, Xuân Lộc…) trong khi những nơi khác dùng câu Alleluia này: “Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng Tôi; Tôi biết chúng, và chúng theo Tôi”. Tuần này, Chúa Nhật 17 mùa Thường Niên (25-7-2021), sẽ thấy có hai câu Alleluia khác nhau cho cùng một ngày lễ này: “Chúa phán: Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”, và: “Một Tiên Tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”.

Trong những ngày giãn cách, xin mạo muội đi tìm một lời giải thích cho vấn đề này. Rất mong được quý bạn đọc chỉ giáo và góp ý.

Ý đầu tiên nảy ra là: phải chăng bản gốc Sách Bài Đọc của Tòa Thánh đã cung cấp những câu Alleluia Tung Hô Tin Mừng khác nhau và cho phép tùy chọn, vì thế rất có thể các vị dịch Sách Bài Đọc ra các thứ tiếng bản xứ khác nhau đã có những lựa chọn khác nhau nhưng tất cả đều hợp lệ?
Nhìn về quá khứ, bản dịch sách “Bài Đọc Thánh Lễ” của Giáo hội Công giáo Việt Nam được Tòa Thánh châu phê ngày 1-4-1970 (xin xem ảnh 1) và được in ra cùng năm này (xin xem ảnh 2 và 3), vì vậy thường được gọi là Sách Bài Đọc 1970. Sách hát “Thánh vịnh Đáp ca” (có cả những lời Alleluia Tung Hô Tin Mừng) của linh mục Thái Nguyên đã dệt nhạc theo nội dung Sách Bài Đọc 1970 này.
Khi ấy, bản dịch Sách Bài Đọc 1970 đã theo bản mẫu tiếng La-tinh là sách “Ordo lectionum Missae” phát hành năm 1969 (xin xem ảnh 4). Cho từng ngày lễ, sách “Ordo” ấn định nội dung Bài đọc I, Bài đọc II, Đáp ca, Alleluia, Bài đọc Tin Mừng, nhưng chỉ ghi vắn tắt câu mở đầu kèm theo con số trích dẫn sách Kinh Thánh; riêng câu Alleluia Tung Hô Tin Mừng thì được ghi bản văn đầy đủ; ví dụ, xin xem ảnh 5 cho Chúa Nhật 18 mùa Thường Niên năm A, B và C. Sau này, trong khoảng thời gian 1970-1972, Tòa Thánh mới hoàn thành bộ Sách Bài Đọc (“Lectionarium”) gồm 3 tập, có in đầy đủ toàn văn các bài đọc (xin xem ảnh 6).
Trở lại ví dụ Chúa Nhật 18 mùa Thường Niên năm B, điều gây thắc mắc là câu Alleluia trong Sách Bài Đọc tiếng Việt năm 1970 không giống với câu Alleluia được ấn định trong sách “Ordo”. Câu Alleluia trong sách “Ordo” là: “Non in pane solo vivet homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei” = Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4b); nhưng Sách Bài Đọc 1970 in một câu khác: “Lạy Chúa, xin mở lòng chúng tôi, để chúng tôi nghe lời Con Chúa” (x. Act 16, 14b) (Ghi chú: “Act” là ký hiệu tắt của sách Công vụ Tông đồ).
Câu trả lời cho sự khác biệt này được tìm thấy khi tham khảo số 163 của sách “Ordo”. Ở đây có một danh sách 16 câu Alleluia trong đề mục “ALLELUIA pro Dominicis per annum” (ALLELUIA cho các Chúa Nhật mùa Thường Niên); xin xem ảnh 7. Vậy, dịch giả Việt ngữ của Sách Bài Đọc 1970 thay vì chọn dịch câu Alleluia được ấn định theo ngày lễ (“Người ta sống không nguyên bởi bánh…”), thì đã chọn dịch câu số 12 trong danh sách được tùy chọn này: “Aperi, Domine, cor nostrum, ut intendamus verbis Filii tui” (cf. Act 16, 14b) = “Lạy Chúa, xin mở lòng chúng tôi…”. Cũng thấy được sự khác biệt này khi đối chiếu Sách Bài Đọc 1970 với Sách Bài Đọc bằng Anh ngữ của Hoa Kỳ (xin xem ảnh 8 ).
Ngoài ra, ở số 509 của sách “Ordo” còn một danh sách nữa gồm 43 câu Alleluia trong đề mục “ALLELUIA pro Feriis per annum” (ALLELUIA cho các Ngày Trong Tuần mùa Thường Niên).
Dưới đây là bản đối chiếu Alleluia Tung Hô Tin Mừng của 34 Chúa Nhật mùa Thường Niên năm B trong Sách Bài Đọc 1970 với sách “Ordo lectionum Missae” 1969. Trong Sách Bài Đọc 1970 chỉ có 3 Chúa Nhật ghi Alleluia giống với sách “Ordo”: Chúa Nhật 1 (cũng là Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa), Chúa Nhật 3, Chúa Nhật 34 (cũng là Lễ Chúa Kitô Vua). Các Chúa Nhật còn lại đều ghi Alleluia theo danh sách tùy chọn Alleluia cho các Chúa Nhật mùa Thường Niên ở số 163 của sách “Ordo”; riêng Chúa Nhật 14 và Chúa Nhật 31 ghi Alleluia lấy từ danh sách tùy chọn ở số 509 của sách “Ordo”.
Trong bản đối chiếu, con số trong ngoặc vuông, ví dụ [# 4], là số câu Alleluia trong danh sách tùy chọn Alleluia của Sách “Ordo”. Các ký hiệu Kinh Thánh được ghi theo Sách Bài Đọc 1970.
✅ CHÚA NHẬT 1 TN NĂM A, B, C (LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA [Sách Bài Đọc 1970 ghi ngày này là “Chúa Nhật I Quanh Năm”])
+ SÁCH BÀI ĐỌC 1970: Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người” (x. Mc 9, 6)
+ ORDO LECTIONUM MISSAE: Caeli aperti sunt et vox Patris intonuit: “Hic est Filius meus dilectus; audite illum.” Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người” (x. Mc 9, 6)
✅ CHÚA NHẬT 2 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã mạc khải những mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn (x. Mt 11, 25) [# 2]
+ ORDO: Invenimus Messiam, qui est Christus gratia et veritas per eum facta est. Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô, nhờ Người mà có ơn thánh và chân lý (Joan 1, 41.17b)
✅ CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào Phúc Âm (Mc 1, 15)
+ ORDO: Appropinquavit regnum Dei; paenitemini et credite Evangelio = Nước Chúa đã gần đến; hãy sám hối và tin tưởng vào Phúc Âm (Mc 1, 15)
✅ CHÚA NHẬT 4 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa (Joan 1, 14a.12b) [# 4]
+ ORDO: Populus qui sedebat in tenebris lucem vidit magnam, et sedentibus in regione et umbra mortis lux orta est eis = Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết (Mt 4, 16)
✅ CHÚA NHẬT 5 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Joan 10, 27) [# 7]
+ ORDO: Christus infirmitates nostras accepit et aegrotationes portavit = Đức Kitô đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta (Mt 8, 17).
✅ CHÚA NHẬT 6 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Joan 14, 6) [# 8]
+ ORDO: Propheta magnus surrexit in nobis, et Deus visitavit plebem suam = Một Tiên Tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người (Lc 7, 16)
✅ CHÚA NHẬT 7 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống” (Joan 8, 12) [# 6]
+ ORDO: Evangelizare pauperibus misit me Dominus, praedicare captivis remissionem = Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm (Lc 4, 18-19)
✅ CHÚA NHẬT 8 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật” (x. Joan 17, 17b.a) [# 11]
+ ORDO: Voluntarie genuit nos Pater verbo veritatis, ut simus primitiae quaedam creaturae eius = Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật (Jac 1, 18)
✅ CHÚA NHẬT 9 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa (Joan 1, 14a.12b) [# 4]
+ ORDO: Sermo tuus, Domine, veritas est; sanctifica nos in veritate = Lạy Chúa, lời Chúa là chân lý; xin hãy thánh hóa chúng con trong sự thật (x. Joan 17, 17b.a)
✅ CHÚA NHẬT 10 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời (1 Sam 3, 9. Joan 6, 68c) [# 1]
+ ORDO: Nunc princeps huius mundi eicietur foras, dicit Dominus; et ego, si exaltatus fuero a terra, omnes traham ad meipsum = Chúa phán: “Bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ, và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta” (Joan 12, 31b-32)
✅ CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống” (Joan 8, 12) [# 6]
+ ORDO: Semen est verbum Dei, sator autem Christus; omnis qui invenit eum, manebit in aeternum = Hạt giống là lời của Chúa, Đức Kitô là Người gieo hạt; tất cả những ai đến với Người sẽ sống muôn đời (Câu sáng tác, vì thế không có ký hiệu trích dẫn Kinh Thánh)
✅ CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa (Joan 1, 14a.12b) [# 4]
+ ORDO: Propheta magnus surrexit in nobis, et Deus visitavit plebem suam = Một Tiên Tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người (Lc 7, 16)
✅ CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời (x. Joan 6, 63c.68c) [# 5]
+ ORDO: Salvator noster Iesus Christus dextruxit mortem, et illuminavit vitam per Evangelium = Ðấng Cứu Chuộc chúng ta là Ðức Giêsu Kitô, đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết, và chiếu soi sự sống (x. 2 Tim 1, 10b)
✅ CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em (1 Petr 1, 25) [# 38 của danh sách Alleluia cho các Ngày Trong Tuần mùa Thường Niên]
+ ORDO: Spiritus Domini super me: evangelizare pauperibus misit me = Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn (x. Lc 4, 18)
✅ CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa (Joan 1, 14a.12b) [# 4]
+ ORDO: Pater Domini nostri lesu Christi illuminet oculos cordis nostri, ut sciamus quae sit spes vocationis nostrae = Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta (x. Ep 1, 17-18)
✅ CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống” (Joan 8, 12) [# 6]
+ ORDO: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus; et ego cognosco eas, et sequuntur me = Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Joan 10, 27)
✅ CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết (Joan 15, 15b) [# 10]
+ ORDO: Propheta magnus surrexit in nobis, et Deus visitavit plebem suam = Một Tiên Tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người (Lc 7, 16)
✅ CHÚA NHẬT 18 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng tôi, để chúng tôi nghe lời Con Chúa (x. Act 16, 14b) [# 12]
+ ORDO: Non in pane solo vivet homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei = Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4b)
✅ CHÚA NHẬT 19 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các
con biết (Joan 15, 15b) [# 10]
+ ORDO: Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi, dicit Dominus; si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum = Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời” (Joan 6, 51)
✅ CHÚA NHẬT 20 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy” (Joan 14, 23) [# 9]
+ ORDO: Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo, dicit Dominus = Chúa phán: “Ai ăn Thịt ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy” (Joan 6, 56)
✅ CHÚA NHẬT 21 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Joan 10, 27) [# 7]
+ ORDO: Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt; verba vitae aeternae habes = Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời (x. Joan 6, 63c.68c)
✅ CHÚA NHẬT 22 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Joan 14, 6) [# 8]
+ ORDO: Voluntarie genuit nos Pater verbo veritatis, ut simus primitiae quaedam creaturae eius = Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật (Jac 1, 18)
✅ CHÚA NHẬT 23 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời (1 Sam 3, 9. Joan 6, 68c) [# 1]
+ ORDO: Praedicabat Jesus Evangelium regni, et sanabat omnem infirmitatem in populo = Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân (x. Mt 4, 23)
✅ CHÚA NHẬT 24 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Joan 14, 6) [# 8]
+ ORDO: Mihi absit gloriari nisi in cruce Domini per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo = Ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Chúa. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian (Gal 6, 14)
✅ CHÚA NHẬT 25 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống” (Joan 8, 12) [# 6]
+ ORDO: Deus vocavit nos per Evangelium, in acquisitionem gloriae Domini nostri lesu Christi = Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (x. 2 Thess 2, 14)
✅ CHÚA NHẬT 26 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết (Joan 15, 15b) [# 10]
+ ORDO: Sermo tuus, Domine, veritas est; sanctifica nos in veritate = Lạy Chúa, lời Chúa là chân lý; xin hãy thánh hóa chúng con trong sự thật (x. Joan 17, 17b.a)
✅ CHÚA NHẬT 27 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: + SBĐ 1970: Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật” (x. Joan 17, 17b.a) [# 11]
+ ORDO: Si diligamus invicem, Deus in nobis manet, et caritas eius in nobis consummata est = Nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo (1 Joan 4, 12)
✅ CHÚA NHẬT 28 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời (x. Lc 19, 38; 2, 14) [# 3]
+ ORDO: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum = Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 3)
✅ CHÚA NHẬT 29 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời (1 Sam 3, 9. Joan 6, 68c) [# 1]
+ ORDO: Filius hominis venit ut ministraret, et daret animam suam redemptionem pro multis = Con Người đến để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người (Mc 10, 45)
✅ CHÚA NHẬT 30 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời (x. Lc 19, 38; 2,14) [# 3]
+ ORDO: Salvator noster Iesus Christus dextruxit mortem, et illuminavit vitam per Evangelium = Ðấng Cứu Chuộc chúng ta là Ðức Giêsu Kitô, đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết, và chiếu soi sự sống (x. 2 Tim 1, 10b)
✅ CHÚA NHẬT 31 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4b) [# 17 của danh sách Alleluia cho các Ngày Trong Tuần mùa Thường Niên hoặc của Chúa Nhật 18 mùa Thường Niên năm B]
+ ORDO: Si quis diligit me, sermonem meum servabit, dicit Dominus; et Pater meus diliget cum et ad cum veniemus = Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy” (Joan 14, 23)
✅ CHÚA NHẬT 32 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng: vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến (Mt 24, 42a.44) [# 14]
+ ORDO: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum = Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 3)
✅ CHÚA NHẬT 33 TN NĂM B
+ SBĐ 1970: Chúa phán: “Ngươi hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống” (Apoc 2, 10c) [# 16]
+ ORDO: Vigilate, omni tempore orantes, ut possitis stare ante Filium hominis = Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể đứng vững trước mặt Con Người (Lc 21, 36)
✅ CHÚA NHẬT 34 TN NĂM A, B, C (LỄ CHÚA KITÔ VUA)
+ SBĐ 1970: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến! (Mc 11, 9.10)
+ ORDO: Benedictus qui venit in nomine Domini! Benedictum quod venit regnum patris nostri David! = Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến! (Mc 11, 9.10)
24-7-2021
Bài viết của Nhạc sĩ Phanxicô Nguyễn Đình Diễn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *